Mestverwerking

Onze strategie voor de integrale aanpak van uw mestprobleem omvat verschillende technieken.

Mestverwerking

Een mestverwerkingsinstallatie van Trevi verwerkt mest tegen een betaalbare prijs.

 • biologische zuivering dunne fractie (varkens)mest op landbouwbedrijf

  1. op basis van nitrificatie, denitrificatie en defosfatatie

  2. laag energieverbruik

  3. kleine bekkenvolumes

  4. combinatie met wassing van stallucht mogelijk

 • nabehandeling biologisch gezuiverde dunne fractie tot loosbaar effluent

  1. verdere behandeling van de biologisch gezuiverde dunne fractie door indamping

  2. realisatie van installaties met een capaciteit tot 200 000 m3/jaar

 • condensatiedroging van de dikke fractie

  1. milieuvriendelijke en emissiearme droging van dikke fractie, slib ...

  2. hygiënisatie van dikke fractie

  3. eindproduct op maat (tot 90% droge stof)

 • opvolging mestverwerking door plaatsbezoek en analyse van de relevante parameters

 • opstelling nutriëntenbalans in het kader van de mestbankaangifte

 • In samenwerking met zusterbedrijf BiogasTec ontwikkelde Trevi een gepatenteerde technologie om vergisting en mestverwerking te combineren.

Hier kan u een leaflet downloaden over onze mestverwerkinginstallaties in Nederland.

Hieronder vindt u een greep uit door Trevi gebouwde mestverwerkingsinstallaties. Naast die projecten voerden we tal van studies, pilootproeven en opvolgings- of exploitatie-opdrachten uit. Voor de volledige klantenlijst per sector verwijzen we graag naar de algemene referentielijst. Gebruik van de referentielijst door derden voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.