Fysicochemische waterzuivering: cyanideverwijdering

Oxideren en verwijderen van het giftige cyanide CN-

Werking

Cyaniden (CN-) worden voornamelijk gebruikt in industriële processen voor de oppervlaktebehandeling van metalen. De toxische component komt in het afvalwater terecht en moet verwijderd worden voor de verdere behandeling. Cyanidevrije alternatieven zijn bij galvano-behandelingen vaak al ingevoerd (vb. verzinken), maar uitzonderlijk is er in bepaalde toepassingen nog cyanide aanwezig.

Afvalwaterbehandelingstechnieken dienen om vrije opgeloste cyaniden te ontgiften door oxidatie met natriumhypochloriet (NaOCl). Ook aanwezige nitrieten, sulfiden en sulfieten worden daarbij geoxideerd. De restproducten kunnen nadien via coagulatie in een conventionele  fysicochemische waterzuiveringsinstallatie verwijderd worden.

Principe en schema

De oxidatie van cyaniden in basisch milieu met NaOCl gebeurt in twee stappen, met als tussenproduct cyanaat en als eindproduct stikstofgas. Een pH-sonde stuurt de dosering van chemicaliën. De reacties zijn:

NaCN + NaOCl => NaCNO + NaCl

2 NaCNO + 3 NaOCl + H2O => 3 NaCl + N2 ↑ + 2 NaHCO3

Realisatievoorbeeld

Een fysicochemische waterzuiveringsinstallatie met cyanide-oxidatie bij een bedrijf met verschillende oppervlaktebehandelingen. Trevi voerde de waterzuiveringsinstallatie uit en volgt ze op.

Een fysicochemische waterzuiveringsinstallatie in containervorm met cyanide-oxidatie

Werkingskosten

De voornaamste werkingskosten zijn de chemicaliënkosten.

Aanpak van Trevi

Trevi maakt aan de bron een onderscheid tussen cyanidehoudend en cyanidevrij afvalwater. De toepassing van cyanidevrije alternatieven kan een specifieke waterbehandeling vermijden. Bij cyanidehoudende toepassingen worden alleen de cyanidehoudende afvalwaterstromen onderworpen aan een cyanide-oxidatie. Het afvalwater met het geoxideerde restproduct is dan klaar voor behandeling met het cyanidevrije afvalwater, meestal in een coagulatie - flocculatie proces. Naast de reductie van de chemicaliënkost laat dat eveneens toe om compacte waterzuiveringsstations te bouwen. Om de gewenste zuiveringsresultaten voor een nieuwe zuiveringsinstallatie te garanderen, ondersteunen pilootproeven altijd de dimensionering.