Slibverwerking: afscheiding en ontwatering

Concentratie van droge stof, slibindikking, slibontwatering, slibdroging

Principe

De biologische en fysicochemische afvalwaterbehandeling genereren een (overmaat aan) slib dat van het behandelde afvalwater gescheiden en zo uit het systeem te verwijderen.

 

De slibafvoer veroorzaakt een belangrijke operationele kost en omvat transport en verwerking. Hoe lager het drogestofgehalte van het slib, hoe hoger de  kosten voor de afvoer van water. Verder kan het voor transport, verbranding, compostering, geurverwijdering en bederfpreventie nodig zijn om het watergehalte van het slib te verlagen.

 

Om de afvoerkost voor slib gevoelig te verlagen, is slibindikking, vaak gevolgd door verdere slibontwatering en/of slibdroging, aangewezen. Diverse eigenschappen van het slib, zoals het gehalte aan organische stof of zware metalen, steekvastheid en vrij watergehalte, bepalen welke techniek het meest aangewezen is om de totale slibverwerkingskost laag te houden bij een hoge bedrijfszekerheid.

Schema slibverwerking

Aanpak Trevi

Trevi streeft er in eerste instantie altijd naar om de slibproductie te minimaliseren. Daarbij richten we ons op de beperking van de vuilvracht vanuit de productie en de optimalisatie van het waterzuiveringsstation (belasting, chemicaliëngebruik). In een volgende stap onderzoeken we in functie van de hoeveelheid en het type slib of en met welke techniek er een economisch voordeel haalbaar is via slibindikking, slibontwatering of slibdroging.

Uitvoeringsmogelijkheden slibindikking:

Uitvoeringsmogelijkheden slibontwatering:

Uitvoeringsmogelijkheden slibdroging: