Onderzoek en realisatie

Trevi biedt ook ondersteuning en technologie aan binnen het deeldomein energie.

Energie-audits en haalbaarheidsstudie

Bekijk hier de voordelen van een energie-audit met een evaluatie van de inzetbarheid van WKK voor uw bedrijf.

  • Technisch-economische haalbaarheidsstudie

    • optimaliseren van processen

    • inzetten van nieuwe technieken

    • verlagen van de energie-afhankelijkheid

    • recupereren en valoriseren van restwarmte en afvalwarmte