Tertiaire waterzuivering: zandfiltratie

Doel

  • verwijderen van zwevende stoffen

  • verwijderen van restconcentraties aan metalen, organische stoffen

Principe

Een zandfilter scheidt zwevende stoffen op twee manieren af. Deeltjes die groter zijn dan de poriën in het zandbed worden afgescheiden door filtratie, terwijl kleinere deeltjes adsorberen aan de zandkorrels. Naarmate het zandbed vervuilt, vormt zich ook een filterkoek met een fijnere poriënverdeling voor een betere afscheiding.

Schema

Toepassingen

In veel situaties bevat water een te hoge concentratie aan zwevende stoffen. Het kan bijvoorbeeld gaan om gezuiverd afvalwater dat geloosd wordt op oppervlaktewater, hergebruik van proceswater, of kanaalwater dat wordt ingenomen als vers proceswater. Zandfiltratie is vaak de eenvoudigste techniek om op een economisch haalbare manier zwevende stoffen te verwijderen.

Uitvoeringsmogelijkheden

Om verstopping van de zandfilter te voorkomen, is een systematische reiniging nodig. Dat kan continu of discontinu gebeuren. Een discontinue zandfilter (gesloten zandfilter onder druk) wordt op regelmatige tijdstippen stilgelegd en teruggespoeld met lucht en water. Dat heeft als nadeel dat het proces stilligt tijdens de regeneratie of dat de zandfilter ontdubbeld moet worden. Tijdens continue zandfiltratie wordt vervuild zand continu onderaan in de zandfilter verwijderd, gewassen en bovenaan in de zandfilter aangevuld.

Realisatievoorbeeld

Drie continue open zandfilters op het effluent van een biologische waterzuivering

Aanpak van Trevi

Na een fysicochemische waterzuivering of bij kleine debieten opteert Trevi meestal voor discontinue zandfilters. Bij continue processen, zoals een biologische waterzuivering, of bij hoge debieten is een continue zandfilter vaak de geprefereerde optie. Die filter wordt bij voorkeur gravitair gevoed.