Groene stroom: biogas

Werking

Samen met BiogasTec bouwt Trevi installaties voor anaerobe vergisting, ook biogasinstallaties genoemd. Zoals de naam aangeeft, produceert een biogasinstallatie biogas. Dat gas is een hernieuwbare energiebron op basis van organisch materiaal, namelijk mest, afval en energiegewassen.

 

Biogas is niet nieuw. Spontane gisting van organisch materiaal met vorming van gas is een natuurlijk proces. Al in de oudheid maakte men gebruik van het ontstane gas. Een biogasinstallatie zorgt ervoor dat het biogas in optimale, gecontroleerde omstandigheden wordt gevormd.

 

Het proces, waarbij geen lucht aan te pas komt (= anaeroob), bestaat uit vier opeenvolgende microbiologische processen: hydrolyse, acidogenese (fermentatie), acetogenese en methanogenese. De verschillende fases zetten de complexe organische massa (= biomassa) uiteindelijk om in biogas. Biogas is een mengsel van hoofdzakelijk methaan en koolstofdioxide (zie schema).

Schema

Het basisprincipe verandert niet. Een optimale mix van inputstromen wordt samengebracht in een grote geroerde tank (vergister) die op de vereiste temperatuur wordt gehouden. Het vergistingsproces zorgt ervoor dat biogas en digestaat ontstaan. Het biogas doet dienst als brandstof voor de productie van groene elektriciteit en warmte. Het digestaat wordt verwerkt tot meststof voor de landbouw. Het digestaat is geschikt voor verdere behandeling met bewezen mestverwerkingstechnologie (nitrificatie/denitrificatie, indamping).

 

Hieronder vindt u een voorbeeld van een agrarische vergister (Agrikracht, site Rumbeke) met indicatieve cijfers.

Toepassingen

De inputstromen bestaan vooral uit organische biologische afvalstromen, al dan niet aangevuld met mest en energiegewassen. Het is ook mogelijk om biogas te winnen uit afvalwater en historische stortplaatsen.

 

Vandaag dient biogas meestal als brandstof voor een gasmotor met warmtekrachtkoppeling (WKK). Een bijhorende generator wekt duurzame groene elektriciteit op die op het net wordt gezet.

 

Maar het is ook mogelijk om biogas op te werken tot gas waarvan de kwaliteit vergelijkbaar is met die van aardgas. In dat geval ontstaat biomethaan dat geschikt is voor injectie in het aardgasnet of gebruik als transportbrandstof (bio-CNG) nadat het op druk werd gebracht.

Realisatievoorbeeld

Samen met BiogasTec werden reeds vijf installaties gerealiseerd:

  • Albertstroom - Grobbendonck: 150.000 ton/jaar, 13.0 MWe

  • Agrikracht – Rumbeke: 46.000 ton/jaar, 1.1 MWe

  • G.S.L. – Halle: 52.000 ton/jaar, 1.2 MWe

  • Agrikracht – Moorslede, 60.000 ton/jaar, 1.5 MWe

  • Digrom Energy – Ardooie, 89.000 ton/jaar, 3.0 MWe

  • Leiestroom – Menen, 130.000 ton/jaar, 6.2 MWe

Aanpak

Elk biogasproject is uniek. Dat is het uitgangspunt voor de optimale conceptualisatie en dimensionering van een project. Gelet op de input (mest, maïs, afval) en de output (meststoffen, elektriciteit, warmte) zoekt Trevi synergieën om projecten zo rendabel mogelijk te realiseren. Zusterbedrijf BiogasTec staat in voor de volledige projectontwikkeling. Meer informatie kan u vinden op de website www.biogastec.com. Zusterbedrijf Trevion verhandelt op zijn beurt de geproduceerde elektriciteit.