Biologische waterzuivering: verwijderen van organische vervuiling

Doel

Principe

In een biologische afvalwaterzuivering breken zuiverende micro-organismen de organische vervuiling in het afvalwater af. Daarbij verbruiken ze zuurstof dat met beluchters in het water wordt gebracht. Tijdens het zuiveringsproces groeien de micro-organismen uit tot slibvlokken (bioslib of actief slib). Die slibvlokken worden nadien van het gezuiverde afvalwater gescheiden door bezinking of via membraanfiltratie.

Schema

Organische stoffen + O2 → CO2 + H2O + bioslib

Toepassingen

Biologische waterzuivering is geschikt om afvalwater met biologisch afbreekbare organische stoffen (BOD, COD) te behandelen. Tijdens het zuiveringsproces groeit het bioslib aan en neemt daarbij ook stikstof (N) en fosfor (P) uit het afvalwater op. Bij een teveel aan stikstof wordt de waterzuivering uitgebreid met biologische stikstofverwijdering. Een teveel aan fosfor wordt dan weer verwijderd door metaalzout te doseren.

Uitvoeringsmogelijkheden

Er bestaan verschillende manieren om een biologische waterzuivering uit te voeren. De belangrijkste verschillen zitten in de scheiding tussen de slibvlokken en het gezuiverde water. In een continu systeem bezinken de slibvlokken in een nabezinker. In een sequential batch reactor (SBR) vinden het beluchtingsproces en het bezinkingsproces in dezelfde reactor plaats. In een membraanbioreactor (MBR) gebeurt de afscheiding met membranen.

Realisatievoorbeeld

Beluchtingsbekken

Werkingskosten

Naast de zuiveringsinfrastructuur zijn er werkingskosten verbonden aan de biologische zuivering van afvalwater. De voornaamste werkingskosten zijn de energiekost voor de beluchting en de verwerking van het geproduceerde spuislib.

Aanpak van Trevi

Bij het ontwerp van een biologische waterzuivering hanteert Trevi een zeer energie-efficiënt fijnbellig beluchtingssysteem. Zo verlaagt het niet alleen de energiekost, maar bouwt het ook compacte waterzuiveringsstations met een uiterst lage slibproductie.