Over Trevi

In 1992 richtten Stefaan Deboosere en Jacky Mortelmans Trevi Environmental Solutions op. In al die jaren groeide het bedrijf uit tot onestopshop voor milieuproblemen op het gebied van water, lucht en energie.

Met jarenlange ervaring en grondige expertise begeleidt het multidisciplinaire team van milieuadviseurs, procesdeskundigen, programmeurs en installateurs u naar de optimale oplossing voor uw milieuprobleem.

Elke opdracht, groot of klein, draagt voortdurend bij tot extra kennis voor volgende projecten. Als resultaat biedt Trevi zijn uitgebreide ervaring op diverse gebieden volledig zelfstandig en onafhankelijk aan.

— Stefaan Deboosere
Gedelegeerd bestuurder

Bij Trevi dragen we kwaliteit en milieu hoog in het vaandel. Dit vertaalt zich in onze sterke kernwaarden.

1. Een win-winrelatie met klanten

Trevi bouwt aan duurzame samenwerkingen met klanten. We gaan voor kwalitatieve en prijsgunstige oplossingen.

2. Continue verbetering

Trevi werkt continu aan interne verbetering en optimalisatie van de dienstverlening aan zijn klanten. Interne audits, evaluatiegesprekken en klanttevredenheidsenquêtes houden ons op koers.

 

Onze historiek

Trevi Environmental Solutions is een Belgische vennootschap opgericht in 1992 door de huidige bestuurders. Het bedrijf wordt geleid door Stefaan Deboosere en Jacky Mortelmans en beschikt over een multidisciplinair team met ondermeer milieuadviseurs, procesdeskundigen, programmeurs en installateurs. Deze multidisciplinariteit biedt de klant het voordeel dat hij met één partner alle milieuproblemen kan oplossen van A tot Z en dit zowel in de domeinen water, lucht en energie. Sedert de oprichting heeft Trevi een permanente groei gekend.

2022

Trevi bestaat 30 jaar

13e Trends Gazelle

2021

Oprichting Hesbaye Energie. Bouw en exploitatie van een biogascentrale van België. Goed voor een totaal vermogen van 12 MW (equivalent van ongeveer 30 000 gezinnen). Operationeel in 2023.

T&D Milieu-advies fusioneert met Trevi.

12e Trends Gazelle 

2020

Trevi wint voor de 11e maal Trends Gazelle.

2019

Oprichting Ardo Energy Belgium. Een consortium tussen de Trevi Groep en Ardo nv. Deze firma moet instaan voor nieuwe energieprojecten voor de Ardo groep in België. Waaronder enkele grootschalige PV installaties.

2018

Opening nieuw kantoor te Grobbendonk op de site van Albertstroom.

2017

Oprichting Albertstroom. Bouw en exploitatie van de grootste biogascentrale van België. Goed voor een totaal vermogen van 12 MW (equivalent van ongeveer 30 000 gezinnen). Operationeel sedert eind 2019.

Overname firma T&D Milieuadvies om zo de afdeling milieuadministratie te versterken en verder uit te bouwen.

2016

In 2016 verkreeg Trevi het VCA** certificaat.

2014

In 2014 werd de Trevi groep uitgebreid met SJWS (Smet Jet Water Solutions). Hiermee kunnen ook alle kleinschalige waterzuiveringsprojecten worden behandeld.

2013

IPEC vervoegt de Trevi groep in 2013 en behandelt specifieke actief kooltoepassingen.

2011

In 2011 werden de activiteiten van BETE opgenomen in de Trevi groep.

Eind 2011 werd electriciteitsleverancier Trevion nv opgericht: Trevion verkoopt de groene energie, geproduceerd door haar zusterbedrijven rechtstreeks op de markt.

2010

Trevi werd 2 jaar na elkaar tot regionale Voka-ambassadeur verkozen (november 2010 en juni 2011).

2009

In 2009 verkreeg Trevi het VCA* certificaat.

2007

Vanaf 2007 wordt er systematisch in groene energiecentrales (vergisters met WKK) geïnvesteerd. Chronologisch werden de volgende zusterbedrijven opgericht: Agrikracht, GSL, Digrom Energy en Leiestroom. Samen staan die in voor een energieproductiecapaciteit van ongeveer 12 MW (equivalent van ongeveer 30 000 gezinnen).

2006

In 2006 werd besloten om ook energie als topic op te nemen en werd mee het engineeringsbedrijf BiogasTec nv opgericht.

2005

In 2005 verkreeg Trevi de ISO 9001 en ISO 14001 certificaten.

2004

In 2004 werd Trevi sarl, een Franse vestiging in Roncq, opgericht.

2001

In 2001 werd een leegstaand pand op de ex-Arbed site te Gentbrugge aangekocht en grondig gerenoveerd tot hedendaagse kantoren en werkplaatsen. Eind 2004 werd het gebouw in gebruik genomen.

1000+
studieopdrachten
200+
waterzuiveringsinstallaties
100+
energie installaties
130
mobiele zuiveringsinstallaties
200
Werknemers
19
landen wereldwijd
50
miljoen euro omzet
7
biogas installaties
80+
mestverwerkings installaties
 

Inclusieve ondernemingen zijn bedrijven, organisaties en lokale besturen die concrete inspanningen leveren als werkgever om het inclusieve arbeidsmarktverhaal waar te maken.

“Trevi engageert zich als inschakelingsbedrijf in de sociale inschakelingseconomie (SINE) om moeilijk te plaatsen werklozen een werkervaring aan te bieden."

In dit kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen draagt Trevi bij aan de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (armoedebestrijding, kwaliteitsonderwijs, waardig werk en economische groei, diversiteit en gelijke kansen).

 

Over Trevi

In de kern geloven wij in het inzetten van onze diverse expertise om innovatieve en duurzame oplossingen te leveren die de planeet beschermen en een gezondere toekomst voor iedereen bevorderen. Met ons gepassioneerde team en ons streven naar uitmuntendheid kunt u erop vertrouwen dat Trevi het hoogste niveau van dienstverlening en ondersteuning biedt.

Erkenningen
 
ISO 14001 milieumanagementsysteem

Sinds 2005 is Trevi ISO 14001 gecertificeerd met als doel het verbeteren van de milieuprestaties en de bescherming van het milieu. In het streven naar duurzaam ondernemen en het continu verminderen van de impact van de bedrijfsactiviteiten op het leefmilieu, werd een milieubeleid uitgestippeld en werden diverse milieudoelstellingen geformuleerd.

 
MER-deskundige in de discipline water

Trevi beschikt over een team van milieudeskundigen waarvan een aantal door de Vlaams Minister van Leefmilieu zijn erkend als MER-deskundige in de discipline water. Hierdoor kunt u bij ons terecht voor het uitvoeren van specifieke studies die door de overheid worden opgelegd in de bijzondere voorwaarden van de omgevingsvergunning.

 
ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem

Sinds 2005 is Trevi ISO 9001 gecertificeerd met als doel het verbeteren van de kwaliteitsprestaties en het verhogen van de klanttevredenheid. Dit gebeurt ondermeer door kwalitatief hoogstaande en prijsgunstige oplossingen aan te bieden aan onze klanten. Hierbij is het opbouwen van een langlopende samenwerking essentieel.

 
VCA veiligheidsmanagementsysteem

Sinds 2009 is Trevi VCA gecertificeerd (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) met als doel het verbeteren van de veiligheidsprestaties door onze werknemers kennis en bewustzijn bij te brengen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek. Trevi voert haar activiteiten uit volgens een strikt veiligheidsbeleid door voorzienbare gevaren uit te sluiten of risico's te beperken tot een algemeen aanvaardbaar niveau.

 
Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking

In 2000 ontving Trevi als eerste bedrijf in Vlaanderen een prototypekeuring Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking. Deze prototypekeuring (VCM/2000/01) geeft ondermeer aan dat het mestverwerkingssysteem van Trevi conform VLAREM II is, duurzaam is en geen hinder naar de omgeving veroorzaakt.