Biologische luchtbehandeling: bioscrubber

Toepassing

  • Verwijdering van geuren

  • Verwijdering van vluchtige verbindingen:

    • alcoholen (methanol, ethanol…)

    • aromaten (tolueen, styreen…)

    • overige (aldehyden, esters, aminen, zwavel- en chloorverbindingen…)

Principe

Een bioscrubber bestaat uit een absorptiekolom (scrubber) en een bioreactor. In de scrubber worden de vluchtige verbindingen geabsorbeerd in de scrubbervloeistof, terwijl de opgeloste verbindingen vervolgens biologisch worden afgebroken in de bioreactor. De scrubbervloeistof, die in de absorptiekolom terugkeert, kan biologisch slib of afvalwater uit de bioreactor zijn nadat het slib is bezonken. Afhankelijk van de situatie kan de absorptiekolom een lege sproeikolom of een kolom met pakkingbed zijn.

Deze biologische techniek kan nuttig zijn wanneer ter plaatse een biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie aanwezig is. Om te voorkomen dat er te grote stromen circulerende scrubbervloeistof nodig zijn, wordt deze techniek echter hoofdzakelijk gebruikt voor de verwijdering van vluchtige verbindingen met een vrij lage Henry-constante (bv. alcoholen) of voor kleine gasstromen met hoge concentraties verontreinigende stoffen (bv. verwijdering van H2S uit biogas). Bij gebruikmaking van een absorptiekolom met pakkingbed moet aangroei worden voorkomen en moet ervoor worden gezorgd dat zich geen bioslib opeenhoopt op het pakkingmateriaal.

Een elegantere biologische techniek is de bioscrubber in suspensie (BIS), waarbij een ejector met vloeistofstraal wordt gebruikt om de afgassen aan te zuigen en het bioslib/gasmengsel te verspreiden op de bodem van de bioreactor. Als gevolg van de intensieve vermenging van de gassen met het bioslib kan met dat type bioscrubber optimale verwijderingsefficiëntie worden bereikt voor verbindingen met een aanzienlijk hogere Henry-constante zoals aromaten, en dat mits het bioslib is aangepast aan de te verwijderen vluchtige verbindingen. Afhankelijk van de vereiste verwijderingsefficiëntie kan verderop in de bioscrubbertechniek een polijstbiofilter of een koolstoffilter worden geplaatst.

Schema

Bioscrubber

Bioscrubber in suspensie

Realisaties

Bioscrubber voor de verwijdering van alcoholen

Bioscrubber voor de verwijdering van aromaten