Primaire waterzuivering: zandvang

Verwijdering van zware, snel bezinkbare anorganische stoffen uit het afvalwater

Principe

Een zandvang voorziet in de verwijdering van snel bezinkbare (zand)deeltjes uit het water, om schade aan mechanische onderdelen van de waterzuivering te voorkomen. Een zandvang wordt meestal uitgevoerd in de vorm van een betonnen goot, waar het afvalwater doorstroomt terwijl zanddeeltjes bezinken. Om een verbeterde scheiding tussen zand en organische deeltjes te verkrijgen wordt de zandvang soms belucht. Een combinatie van een zandvang en een vetafscheider is ook mogelijk. De afvoer van de zanddeeltjes gebeurt ofwel mechanisch en continu via schrapers en een drainageleiding, ofwel discontinu door manuele verwijdering.

Toepassingen

Een zandvang wordt vaak toegepast in huishoudelijke afvalwaterzuiveringen en komt eveneens veelvuldig voor als voorbehandeling van het afvalwater van de winning van delfstoffen en de verwerking van groenten en aardappelen. Het principe van de zandvang vindt ook een toepassing in behandeling van verontreinigd regenwater.  De afgescheiden zandstroom kan eventueel verder ontwaterd worden met behulp van een zandklasseerder.

Realisatievoorbeeld

Zandvang in een bedrijf waar suikerbieten worden verwerkt.

Aanpak van Trevi

De dimensionering van de zandvang gebeurt op basis van de aanwezigheid en bezinkingssnelheid van de zanddeeltjes en het te verwerken debiet, rekening houdende met een zekere zandaccumulatie of -opslag.

Om de toepasbaarheid van een zandvang na te gaan worden bezinkingstesten en zeeftesten uitgevoerd op een representatief afvalwaterstaal. Op basis van de resultaten wordt de zandvang gedimensioneerd. Aangezien een zandvang gekenmerkt wordt door weinig automatisering, geen noodzaak tot hulpstoffen en minimaal onderhoud, is dit een eenvoudige en relatief goedkope installatie als voorzuivering

Identificatie van de grootte van af te scheiden deeltjes door een zeeftest met zeven met verschillende maasgrootte.