Milieuconsulting

Bij elk project vormt een studie het uitgangspunt om de beste milieutechnische oplossing te realiseren. Trevi organiseert zijn aanbod op maat van de klant: van een eenvoudig bronnenonderzoek via verontreinigende parameters tot de meest complexe audit. Aan de basis van het gericht ontwerp voor elk water-, lucht-, energie-, mest- en legionellaprobleem ligt een studie, bij voorkeur na bevestiging met labo- of piloottesten. Een realisatie op basis van studiewerk omvat bronbeperkende en zuiveringstechnische maatregelen, rekening houdend met minimale investerings- en werkingskosten.