Lucht

1. Ventilatie- en afvalgasonderzoek

 • uitvoeren van luchtzijdige studies

  1. geur

  2. vluchtige organische stoffen

  3. gassen

  4. stof

  5. ventilatie

 • uitvoeren, coördineren en/of interpreteren van meetcampagnes

 • opmaak van solventenbalans en reductieprogramma

 • uitwerken van bronbeperkende maatregelen ter beperking van het emissieprobleem

2. Ontwerp en optimalisatie luchtzuiveringstechnieken

 • selectie en ontwerp van de meest geschikte nageschakelde luchtzuiveringstechniek, rekening houdende met:

  1. implementatie van bronbeperkende maatregelen

  2. best Beschikbare Technieken (BBT)

 • onderzoek naar optimalisatiemogelijkheden van bestaande nageschakelde technieken

3. Milieuvergunningsstudies

 • studies opgelegd in de bijzondere voorwaarden van de milieuvergunning

  1. emissiecontrole

  2. ondersteuning voor olfactorische analyse van een fabrieksterrein

  3. sensorisch onderzoek