Legionellapreventie en -bestrijding

Trevi levert een uitgebreid dienstenpakket voor legionellabestrijding.

Risicoanalyse, preventie en bestrijding

In een legionelladossier kunnen de volgende items aan bod komen:

 • inventarisatie waterleidingnet

 • staalafname en interpretatie van de analyseresultaten

 • snelle doorlichting van het bedrijf naar potentiële besmettingshaarden

 • detailanalyse van risicovolle processen (koeltorens, vernevelingsinstallaties ...)

 • opmaak risicoanalyse

 • opmaak beheersplan

 • advies over beschermings- en preventiemaatregelen

 • voorstelling van de meest geschikte desinfectiemethode en alternatieve desinfectietechnieken

 • desinfectie

Mogelijke legionellabestrijdingstechnieken

Om legionella efficiënt te bestrijden in een continu systeem of periodieke schokdosering komen de volgende technieken in aanmerking:

 • thermische desinfectie met heet water

 • chlorering met natriumhypochloriet, chloordioxide of monochloramine

 • dosering van peroxide

 • ozonisatie

 • UV-sterilisatie

 • elektrolyse

 • ionisatie met koper en zilver

 • ultrafiltratie

Referenties

De voorbije 5 jaar behandelde Trevi ruim 600 dossiers voor onder andere sportcomplexen, ziekenhuizen, woon- en zorgcentra, hotels en bedrijven. Een referentielijst van de legionellastudies is verkrijgbaar op aanvraag.