3. Piloottesten en mobiele zuiveringsinstallaties

Trevi heeft een uitgebreide vloot pilootinstallaties die op een korte termijn inzetbaar zijn. Die installaties dekken de meeste technieken die Trevi gebruikt in zijn waterzuiveringsinstallaties.

Een pilootinstallatie wordt intensief opgevolgd om op korte termijn zoveel mogelijk relevante data te verzamelen. Trevi ontwikkelt ook nieuwe pilootinstallaties voor specifieke problemen en noden.

 

Die pilootinstallaties zijn beschikbaar voor verhuur. Dat is onder andere interessant door de beperkte investering of als de aard en het debiet van het afvalwater in de toekomst onzeker is.

Water

 • buffer - vetvang - flotatie

 • fysicochemische waterzuivering

 • biologische waterzuivering: BioGP, MBR

 • zandfilter

 • desinfectie

 • neutralisatie

 • ionenwisselaar

Lucht: beschikbare pilootinstallaties

 • Droge scrubber

 • Chemische scrubber

 • Water scrubber

 • Ejector scrubber

 • Biofilter

 • Nattestofafscheider

 • Dispersie ventilator

 • Borrelreactor

Pilots_Lucht