2. Labotesten

2. Labo-analyses

In het laboratorium van Trevi kunnen de belangrijkste analyses uitgevoerd worden voor een milieu-audit of een realisatie van Trevi. Vloeistofanalyses, gasanalyses via GC en microscopische slibanalyses zijn mogelijk. Enkele voorbeelden van belangrijke analyses:

Afvalwater
 • wateranalyses

  1. CZV, BZV, zwevende stoffen

  2. stikstofparameters (ammonium, nitraat, nitriet, totaal stikstof)

  3. totaal fosfor

  4. droge stof, VSS,...

 • microscopisch onderzoek van actief slib

 • gasanalyse via GC

 • diverse proefopstellingen mogelijk

  1. jar-test of flocculator (simulatie fysico-chemische behandeling)

  2. Buchner-funnel test (gestandaardiseerde test ter bepaling van de ontwaterbaarheid van slib)

  3. Zahn-Wellens test (gestandaardiseerde test ter bepaling van de biodegradeerbaarheid)

  4. toxiciteitstesten

  5. indamptesten

  6. respiratietesten (gestandaardiseerde test ter bepaling van endogene en exogene slibactiviteit)

  7. bepaling nitrificatiesnelheid van actief slib

Afvalgas

- Testen op laboratoriumschaal

 • Verschillende biofiltratie-opstellingen

 • Gaswasser

 • Droge adsorptiefilter

 • Batch reactor testen

 • Bellenkolom experimenten

- GC-gasanalyse

 • Online monitoring tijdens testen op laboschaal

 • Follow-up van bestaande installaties op ware grootte

 • Headspace analyse