5. Opstart en opvolging

Een projectrealisatie omvat steeds een opstart. Verschillende formules voor de opvolging van uw waterzuivering zijn mogelijk:

 • begeleiding bij opstart en opvolging van de waterzuivering

  • ondersteuning tijdens opstartfase

  • opstellen van technisch dossier en handleiding

  • opleiding van bedrijfspersoneel

  • sturing voor opvolging van op afstand

  • registratie en visualisatie van de procesparameters

 • periodieke auditering en afstandsbewaking

 • volledige uitbesteding van de exploitatie